O skupině

Svépomocná podpůrná skupina je specifickou formou pomoci a podpory člověku, který se ocitl v náročné životní situaci. Nabízí prostor pro sdílení, setkání se s druhými, kteří jsou nebo byli v podobné situaci a vzájemně se mohou podpořit. 

Na setkání je nutné se předem přihlásit ZDE.

Anonymní v zármutku je, zatím první v Čechách, online svépomocná podpůrná skupina pro ženy po ztrátě miminka, která je inspirovaná 12-ti krokovým programem. 12krokové programy nejsou ze své podstaty spřízněny a spojeny s žádnou organizací.

Naším cílem je vytvořit bezpečné místo setkání pro sdílení se o ztrátě, o svých pocitech, myšlenkách, obavách, prázdnotě, nepochopení… 

Účastnit se může každá maminka ať už ztrátu prožívá nyní, v těchto okamžicích, nebo ji její miminko opustilo před pár dny, týdny, měsíci či roky. Je zvaná ať už si potřebuje ulevit a vyslovit svou bolest nahlas, či si něco dalšího ujasnit, ohledně ztráty ve svém životě. Je vítaná každá, která se chce o svůj příběh ztráty a vyrovnávání se s ní podělit s ostatními. 

Svépomocné podpůrné skupiny stojí na vzájemné pomoci a podpoře členů, všichni mohou pomoc přijímat i poskytovat.

Nabízíme pozornost, pochopení, účast, naslouchání, emocionální podporu a také svůj příběh.

Ráda byste se do skupiny zapojila? Nechte nám prosím ZDE Váš kontakt, ozveme se Vám s podrobnostmi.

setkání probíhají první a třetí neděli v měsíci ve 20 hodin

Zpět na:

Pravidla

Principy

Kroky