Co je to vlastně tiché narození?

V češtině se s tímto pojmem nesetkáme. Dovolila jsem si takto přeložit anglický výraz stillbirth, který mi pro tuto situaci přijde nejpříhodnější a nejlépe jí vystihuje. Podle mne důstojným způsobem vyjadřuje tento tíživý stav. Je v něm vystižena celá hloubka této tiché a smutné chvíle, se vší úctou k dítěti i matce.

Proto jsem si jej vybrala pro název svého webu.

V průběhu pěti let jsme s manželem bohužel prožili dvě tichá narození, která hluboce zasáhla do našich životů. S odsupem času bychom vám chtěli zprostředkovat naše zkušenosti, postřehy a cestu, jak jsme se s toutu velkou bolestí vyrovnávali.

Stránky nejsou určeny jen maminkám a tatínkům, kterým zemřelo miminko před porodem, v době porodu nebo krátce po něm, ale také všem, kteří jsou touto událostí zasaženi. Může se jednat o prarodiče nebo přátele, kteří si nevědí sami rady, jak v takovéto situaci reagovat.

Také nabízíme podporu formou

svépomocné podpůrné skupiny

určené pro všechny maminky, které potřebují v dnešní složité době podporu, nebo se cítí se svým žalem osamoceny a opuštěny ve svém zármutku.

Setkání probíhají online první a třetí neděli v měsíci.

Více se můžete dozvědět zde.

Věříme že tyto stránky vám mohou být nápomocny a přejeme vám hodně síly.