Desatero pro pozůstalé

Desatero pro pozůstalé od Naděždy Špaténkové je něco, co mi hodně chybělo v roce 2006, kdy nám zemřela naše prvorozená. Tehdy jsme vůbec netušili, co nás čeká, nikdo nám nic neporadil, na internetu se nedalo nic najít, a tak jsme klopýtali sami.

Zkusím se postupně vyjádřit k některým z deseti bodů více, tak jak jsem je vnímala tehdy nebo jak to vidím dnes.

  1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
  2. Věnujte pozornosti tomu, co jíte.
  3. Zachovejte pokud možno normální režim.
  4. Posuďte svůj zdravotní stav.
  5. Hovořte o zemřelém.
  6. Dovolte si truchlit.
  7. Udělejte si čas na truchlení.
  8. Dovolte si zlostné pocity.
  9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
  10. Nebojte se vyhledat pomoc.