Principy a kroky

Naše skupina stojí na 10 principech, 12 krocích a 12 příslibech. Při zážitku ztráty začínáme principy (více o principech zde) , které nám pomáhají přežít největší bolest a postarat se o sebe v truchlení. Další na řadě pak mohou být kroky (vice o krocích zde), které nám mohou pomoci přijmout a transformovat naši zkušenost. Přísliby pak ukazují cíl, ke kterému směřujeme. (vice o příslibech zde)

Principy jsou vodítka pro pomoc při zvládnutí žalu a truchlení a pomohou nám přežít tu největší bolest na začátku a postarat se o sebe. Jsou převzaty od organizace www.grieganonymous.cz. Pokud jsi na začátku své cesty nebo je tvoje ztráta čerstvá stačí zůstat u principů. Jsou prvním krokem.

Kroky jsou vodítka pro to, jak přetvořit svoji traumatickou zkušenost v něco, co nám pomůže najít nový život a smysl a přeměnit ji v příležitost k růstu. Projít kroky může být cesta na celý život. Každý jde svým tempem a může skončit u jakéhokoli kroku potřebuje. Možná Vám mohou teď znít zvláštně nebo dokonce děsivě. Je za nimi dlouhá zkušenost a filosofie, kterou začali Anonymní alkoholici a kterou používá celosvětově řada dalších svépomocných skupin. Kroky jsou přetvořeny pro potřeby této specifické skupiny a přebrány od skupin SASA a EA.

Principy

Kroky