Dvanáct kroků

Kroky jsou vodítka pro to, jak přetvořit svoji traumatickou zkušenost v něco, co nám pomůže najít nový život a smysl a přeměnit ji v příležitost k růstu.

Projít kroky může být cesta na celý život. Každý jde svým tempem a může skončit u jakéhokoli kroku potřebuje. Možná Vám mohou teď znít zvláštně nebo dokonce děsivě. Je za nimi dlouhá zkušenost a filosofie, kterou začali Anonymní alkoholici a kterou používá celosvětově řada dalších svépomocných skupin. Kroky jsou přetvořeny pro potřeby této specifické skupiny a přebrány od skupin SASA a EA.

 1. Přiznali jsme si svoji bezmocnost nad žalem a zármutkem. Toto trauma způsobilo, že naše životy se staly neovladatelné. 
 2. Dospěli jsme k víře, že existuje milující Síla větší než naše, která nám může pomoci v uzdravení ze zármutku, navrácení duševní rovnováhy a získat zpět naději a sílu žít dál.
 3. Rozhodli jsme se odevzdat svoji vůli a svůj život do péče této síly, tak jak ji my sami chápeme. Jsme otevřeni a připraveni k tomu, aby nám tato Síla pomohla uzdravit naši duši ze ztráty blízké osoby.
 4. Provedli jsme důkladnou a odvážnou morální inventuru sami sebe, okolnosti ztráty blízké osoby a vlivu ztráty na náš život. 
 5. Přiznali jsme milující Síle i sami sobě a případně i jiné osobě své silné a slabé stránky.
 6. Jsme zcela přístupni tomu, aby nám milující Vyšší moc pomohla odstranit všechny ochromující důsledky naší ztráty, a jsme neustále ochotni zacházet se sebou samými s úctou, soucitem a přijetím.
 7. Pokorně žádáme milující Sílu, aby nám dala sílu odpustit sami sobě i ostatním, které viníme ze smrti našeho blízkého nebo kterým jsme ublížili včetně sebe.
 8. Sepsali jsme seznam všech lidí, kterým jsme mohli ublížit z vlastní svobodné vůle, včetně sebe, a byli jsme ochotni to napravit.
 9. Rozhodli jsme se udělat nápravu ve všech případech tam, kde je to možné, kromě případů, kdy by naše jednání mělo ublížit nám samým nebo jiným fyzicky, duchovně nebo emocionálně.
 10. Pokračujeme v přebírání zodpovědnosti za naše vlastní životy, a když se přistihneme, že se chováme jako oběti, ihned si to přiznáme.
 11. Pomocí modlitby a meditace hledáme emoční a duševní stabilitu, zdokonalujeme svůj vědomý styk se sebou samým a s milující Vyšší mocí tak, jak ji chápeme.
 12. Výsledkem těchto kroků je přijetí ztráty blízké osoby, uzdravením ze zármutku a žalu a duchovní probuzení. Na základě své zkušenosti můžeme toto poselství předávat dalším lidem v zármutku.

(převzato a upraveno pro naše potřeby od ostatních Anonymních skupin)

< zpět