Přísliby

Přísliby můžeme vnímat jako body na obrazu, ke kterým směřujeme na své cestě k uzdravení a přijetí toho, co se nám stalo. Přináší naději toho, kam můžeme dojít.  Přísliby jsou přetvořeny pro potřeby této specifické skupiny a přebrány od skupin SASA a EA.

 1. Dosáhneme a udržíme si vnitřní klid.
 2. Nalezneme novou svobodu a nové štěstí.
 3. Nebudeme litovat minulosti a ani nebudeme chtít, aby se za ní zavřely dveře.
 4. Pochopíme slovo „pokoj“ a budeme znát jeho cenu.
 5. Bez ohledu na to, jak daleko se na cestě k uzdravení nacházíme, uvidíme, jak naše zkušenosti pomáhají nám i druhým.
 6. Pocit zbytečnosti a sebelítosti zmizí.
 7. Vytratí se sobecké zájmy a začneme mít zájem o druhé a dění kolem sebe.
 8. Naše sebepoznání rozkvete.
 9. Celý náš přístup a pohled na život se změní.
 10. Strach o naše blízké se zmírní, upraví, vytratí.
 11. Intuitivně budeme vědět, jak řešit situace, které nás dříve mátly.
 12. Náhle si uvědomíme, že setkání s Vyšší silou ovlivňuje a mění naše životy.

Jsou to přehnané sliby? My si myslíme, že nikoliv. Nám se vyplnily – někdy rychleji, jindy pomaleji. Ale vždy se vyplní, pokud na nich budeme pracovat. 

< zpět