Desatero

Zapojte se do přípravy pohřbu

Zapojení se do přípravy pohřbu je první radou z desatera pro pozůstalé od Naděždy Špaténkové.

Pohřeb a rozloučení je velmi důležitý akt pro pozůstalé. Je to určitý přechod z jednoho stavu do druhého. Pomáhá nám přijmout tuto smutnou událost a je počátkem vyrovnávání se s ní. Kondolencí účastníci pohřbu vyjadřují svoji účast a člověka posiluje to, že s ním někdo sdílí jeho smutek.

Nemusí jít jen o klasický pohřeb, ať už světský či církevní. Důležitý je ten rituál, kdy probíhá určitým způsobem odevzdání děťátka, řekněme do jiného světa, kam ho my zatím nemůžeme následovat. Vede to k definitivnímu uvědomění si skutečnosti ano to je konec a teď musím jít dál. I když celá ta cesta je ještě přede mnou a nemusí být příliš snadná.

Jak jsem to prožívala já 

První rozloučení probíhalo jen v komorní sestavě. Podařilo se nám získat urnu (což tehdy nebylo samozřejmé) a spolu s knězem jsme ji uložili do kolumbária. Bylo to tiché, soukromé a duchovní rozloučení. Pro nás velmi důležité. Dávalo nám jistotu, že naše malá je už v nebi, je naším andílkem, který nás nikdy neopustí.

Toto všechno jsem byla schopná zorganizovat já. Nějak jsem na to měla dostatek síly, času (zůstala jsem více jak měsíc doma) a cítila jsem velkou potřebu takovéto rozloučení vykonat. 

Druhé loučení bylo velmi odlišné. Jednak probíhalo v Kanadě, kde byla péče o pozůstalé rodiče velmi intenzivní. Pak také jsem nebyla schopna vše v cizím jazyku v této vypjaté situaci řešit. Tentokrát byl aktivnější můj muž a vše dokonale zařídil. Více o celém pohřbu si můžete přečíst zde.

Tentokrát měl pohřeb pro nás ještě větší váhu, díky celé jeho atmosféře, přátelům, kteří se jej zučastnili a také knězi, který jej sloužil. Toto rozloučení nám přineslo pokoj do srdcí a velkou naději na pozdější shledání.

My jsme si vybrali tento způsob rozloučení, ale existuje jich celá řada. Může jít třeba o soukromé rozloučení na oblíbeném místě, vzpomínkové setkání s přáteli, uložení nějaké památky do země, rozptýlení popela.

Důležité však je aktivně se zapojit a vybrat si takový způsob, který je vám nejbližší a poskytne vám útěchu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *