1. Víra ve vyšší moc či vyšší sílu

Po smrti milovaného člověka jsme postaveni tváří v tvář zármutku. Naši blízcí odejdou, my zůstaneme a musíme pokračovat v naší cestě na Zemi sami. Tento proces může být na mnoha úrovních transformační a pro mnohé je tato zkušenost hluboce propojena s jejich vnímáním vyšší moci nebo vyšší síly. 

Někteří lidé mohou mít pochybnosti a začnou zpochybňovat svou víru, jiní mohou pociťovat oprávněný hněv a další naopak projdou tímto obdobím díky silnější víře. Mnozí lidé zažívají jako důsledek zármutku duchovní poznání a spojení s Vyšší silou (Bohem). Anonymní v zármutku je svépomocná skupina, která nabízí podporu truchlícím a je otevřený všem, nehledě na víru, přesvědčení a náboženství nebo jejich nepřítomnost či zpochybňování. Všichni musíme nalézt svou vlastní víru a přesvědčení vlastním tempem a ve správný čas.

Dále na další

Zpět na Deset principů